Yılmak Logo
 

Y�lmak Haberler

Web sitemiz yenilendi!
12.11.2010 tarihi itibariyle web sitemizi yeniledik.


Ta��nd�k!
Yeni adres ve telefonlar�m�z i�in t�klay�n.

Tüm Haberler
 

Y�lmak Hakk�nda

Y�lmak Makine Sanayi A.� 1999 y�l�nda tekstil ve konfeksiyon sekt�rlerinin ihtiyac� olan y�kama ve boyama �nitelerini dizayn etmek ve �retmek amac�yla kurulan Y�lmak Makine, dinamik ve yenilik�i yap�s�yla k�sa s�rede b�y�k ba�ar�lar kazand�.

Detayl� Bilgi